Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!

Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!

Ieder bedrijf met werknemers in dienst moet een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak hebben uitgevoerd. Ook in onze Gedragscode is bepaald dat leden van Bouwend Nederland verplicht zijn zich aan wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid te houden.

In een RI&E legt u vast welke risico’s uw werknemers tijdens hun werk lopen. In het plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Met dit instrument bent u beter in staat bewust veilig te werken.

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie, waarmee u op eenvoudige wijze zelf een RI&E en plan van aanpak voor uw bedrijf kan maken, zonder inschakeling van deskundigen.

Aan het eind van de workshop heeft u:

• Inzicht in het wettelijk kader van de RI&E
• Inzicht in de opzet van de RI&E op hoofdlijnen
• Heeft u een begin gemaakt met het maken van uw eigen RI&E

Interessant voor...

Degene in uw onderneming die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de RI&E. Denk hierbij aan de KAM-medewerker, de preventiemedewerker of de directeur-eigenaar.


Zo ziet de cursus eruit

Tijdens de bijeenkomst wordt na een korte introductie gewerkt aan het opzetten (of bijwerken) van de eigen RI&E.
De deelnemers gaan naar huis met een (deels) ingevulde eigen bedrijfs-RI&E en zijn in staart deze zelf af te ronden.


Bedrijven met minder dan 25 werknemers voldoen na het afronden van de RI&E aan hun wettelijke verplichting: bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun afgeronde RI&E nog door hun Arbodienst (of een gecertificeerd kerndeskundige) te laten ondertekenen.

Cursusinformatie

Datum, tijd en plaats 18 april, Groningen 8:30-12:30 | 24 april, Amersfoort 13:00-17:00 | 7 mei, Eindhoven 13:00-17:00 | 15 mei, Rotterdam 13:00-17:00
Doelgroep KAM-medewerker, preventiemedewerker, directeur-eigenaar
Kosten leden € 279,00 excl. btw.
Kosten niet-leden € 379,00 excl. btw.

 

Geef je nu op voor deze cursus!

legend_contact


* Verplichte velden