Zeer Energiezuinig Bouwen

Datum, tijd en plaats

Nog niet bekend | 14.00 – 20.00 uur | Nog niet bekend
Wanneer u interesse heeft in deze cursus kan u een email sturen naar academy@bouwendnederland.nl. Wij houden u dan op de hoogte wanneer de cursus weer word ingepland.

Doelgroep

Deze cursus is vooral bedoeld voor managers en projectleiders betrokken bij zowel de voorbereiding, de uitvoering als de oplevering van het bouwproject.

Kosten leden

op aanvraag

Kosten niet-leden

op aanvraag

Per 1 januari 2021 is (bijna) Energieneutraal Bouwen de standaard waaraan ook de Nederlandse bouwpraktijk moet voldoen. Je als bouwbedrijf tijdig op de ontwikkelingen voorbereiden is noodzakelijk om straks in staat te zijn de wettelijke verplichte kwaliteit te realiseren. Op dit moment kun je je met zeer energiezuinig bouwen onderscheiden in de markt. Belangrijk uitgangspunt is het PassiefBouwen-principe: eerst zorgen dat de energievraag van het gebouw minimaal is en vervolgens kiezen voor optimale voorzieningen voor een goed binnenklimaat en comfort.

Doel

Doel van deze cursus is je als bouwbedrijf tijdig op de ontwikkelingen voorbereiden om straks in staat te zijn de wettelijke verplichte kwaliteit te realiseren.

Programma en werkwijze

Programma en werkwijze
De gevolgen van Passief Bouwen voor uw bedrijfsvoering, voorbereiding en uitvoering van het (bijna) energie neutrale project, wordt in deze cursus behandeld.
Programma onderdelen
• Randvoorwaarden en achtergronden van PassiefBouwen en (bijna) Energieneutraal bouwen;
• Aansluiting aanscherping van normen en toekomstige (Europese) regelgeving;
• Ins en out van Zeer Energiezuinig Bouwen bij zowel nieuwbouw als renovatie;
• Bouwfysica en beschikbare rekenmethodes;
• Stappen om te komen van PassiefBouwen tot bijna Energieneutraal;
• Comfort en installatietechnische aspecten;
• Praktijkvoorbeelden en valkuilen bij realisatie;
• Tijdens de cursus is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Voor wie

Deze cursus is vooral bedoeld voor managers en projectleiders betrokken bij zowel de voorbereiding, de uitvoering als de oplevering van het bouwproject.

Docent

De heer ir. Chris Zijdeveld

Contact