Afdeling Achterhoek

De afdeling Achterhoek is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Spreekuren Mr Wim Heijltjes

Voor advisering aan u als lid wordt standaard ½ tot 1 uur uitgetrokken. Dit eenmalige advies is geheel kosteloos. Leden van de afdeling Achterhoek kunnen hiervoor een afspraak maken op het kantoor van Wim maar het kan ook door toezending van stukken per email en telefonisch overleg. Telefoonnummer 024-3222255 of mobiel 06-51 329600. Indien nodig kan de afspraak ook worden gemaakt bij Bouwmensen Gelderland-Oost Gildenstraat 27 te Doetinchem. Vroegtijdig advies over uw positie is belangrijk. U mag Wim ook benaderen als u een second opinion wilt, hij kijkt dan over uw schouder mee.
Kantooradres: Nijmeegsebaan 140 in Heilig Landstichting tegen Nijmegen aan.

Bouwend Nederland Advies

Ook het team specialisten van Bouwend Nederland Advies biedt de leden van Bouwend Nederland concrete ondersteuning bij hun bedrijfsvoering. Elke werkdag kunnen individuele leden contact opnemen voor een deskundig, praktisch en kosteloos advies over uiteenlopende kwesties en onderwerpen. Het toepassen van de CAO, een toelichting op het verlaagde btw-tarief, de weerverletregeling, het aanbestedingsrecht of de regels op het gebied van ketenaansprakelijkheid. Kijk voor meer informatie op www.bouwendnederland.nl/advies, mail met advies@bouwendnederland.nl of bel met 079 - 3 252 250.