Afdeling Amsterdam

De afdeling Amsterdam is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter afdeling

Eman , De heer M.

IJbouw B.V.

bestuurslid

Nieuwenhuizen , De heer R.F.M. (Richard)

Aannemingsbedrijf J.C. Nieuwenhuizen B.V.

bestuurslid

Selie , De heer ing. A. (Andre)

Bouwbedrijf Selie B.V.

bestuurslid

Wagelaar , De heer R.A. (Rene)

Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.

penningmeester

Verhulst , De heer J. (Jan)

Hillen & Roosen

ambtelijk secretaris

Post , De heer ir. W.F.A. (Guus)

Bouwend Nederland, Afdeling Amsterdam

}