Afdeling Amsterdam

De afdeling Amsterdam is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Interessante publicaties

    Bouwend Amsterdam - Jaarverslag 2012

    06 mei 2013

    In het Jaarverslag over 2012 van Bouwend Amsterdam (voluit Bouwend Nederland, Afdeling Amsterdam) kunt u lezen waar uw vereniging voor staat en welke activiteiten in het verslagjaar 2012 werden ontplooid.

    Download