Afdeling De Liemers

De afdeling De Liemers is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter afdeling

Verdellen , De heer ing. G.A.P. (Geron)

Veluwezoom Verkerk Bouw B.V.

bestuurslid

Lukkassen , Mevrouw C.C.E.G. (Cilia)

Metselbedrijf Lukkassen BV

bestuurslid

Vennik-Ubbink , Mevrouw ing C.J.

Bouwbedrijf Ubbink

penningmeester

Budel , De heer ing. F.C. (Frans)

B.V. Bouwonderneming Zevenaar

ambtelijk secretaris

Wabeke , De heer drs. M.P. (Rien)

Wabeke Management en Advies