Afdeling Drechtwaard

De afdeling Drechtwaard is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Lid worden?


Als u met uw onderneming actief bent in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden of Dordrecht op het gebied van bouw en/of infra is het zeer de moeite waard om lid te worden van onze afdeling.

De afdeling Drechtwaard heeft ca. 65 lidbedrijven die erg betrokken zijn bij de afdeling. De onderlinge sfeer kan zeer goed genoemd worden. Binnen de afdeling wordt geprobeerd de leden zo veel mogelijk te ondersteunen door het organiseren van ledenbijeenkomsten in de vorm van bouwbuffetten, symposia en excursies.

Door dit onderlinge contact zal het lidmaatschap van onze afdeling wellicht ook voor u een meerwaarde kunnen zijn. Heeft u interesse om lid te worden of wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

De leden zijn automatisch aangesloten bij Bouwmensen Zuidholland Zuid. Bij Bouwmensen houdt men zich bezig met het opleiden van vakkrachten voor onze sector. Door middel van de combinatie van werken en leren bij de aangesloten bedrijven is dit een goede methode om nieuwe instroom in de bouw te bevorderen.

Tevens kunt u door lid te worden gebruik maken van de vele ledenvoordelen die Bouwend Nederland aan haar leden biedt. Bouwend Nederland heeft diverse overeenkomsten en kortingsregelingen afgesproken op het gebied van:

  • Arbo-, inkomens- en zorgverzekeringen
  • Bedrijfsmatige schadeverzekeringen
  • Logistiek en mobiliteit
  • Telecom, internet en automatisering
  • FinanciĆ«le en overige diensten