Afdeling Groningen

Welkom

De afdeling Groningen is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten.

Contactgegevens

Secretariaat:

Titia Brummel en Annette Korving
Leonard Springerlaan 31-4
9727 KB  GRONINGEN
t   050 524 04 14
e  afdelinggroningen@bouwendnederland.nl