Afdeling Noord-Holland-Noord

De afdeling Noord-Holland-Noord is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Min , De heer drs. ir. Th.Y. (Dik)

Aannemersbedrijf Gebr. Min B.V.

vice-voorzitter

Vreeker , De heer J.C. (Jan)

Dol Bouwbedrijf B.V.

bestuurslid

Borst , De heer ir. ing. C.P.A. (Cornel)

A.C. Borst Bouw B.V.

bestuurslid

Konijn , De heer P. (Peter)

Bouwbedrijf Ted Groot B.V.

bestuurslid

Ooms , De heer P.J. (Piet-Jan)

Ooms Bouw & Ontwikkeling B.V.

penningmeester

Dirks , De heer R.J. (René)

Aannemingsbedrijf P. Dirks en Zn. B.V.

penningmeester

Snoek-Buis , Mevrouw M.A.C. (Marieke)

Bouw- en Aannemersbedrijf Snoek B.V.

secretaris afdeling

Pouwels , De heer ing T.X. (Timon)

Van de Bult Grond-, Weg- en Waterbouw bv