Afdeling Noord-Holland-Noord

De afdeling Noord-Holland-Noord is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Met ingang van 17 februari 2014 is de nieuwe afdeling Noord-Holland Noord officieel opgericht. De nieuwe afdeling is ontstaan uit een fusie tussen afdeling Alkmaar en afdeling Noordkop. De ledenvergadering komt 2 maal per jaar bij elkaar. Het bestuur legt dan verantwoording af aan deze vergadering.