Afdeling Stedendriehoek / Salland

Welkom

Bouwend Nederland Afdeling Stedendriehoek/Salland behartigt de belangen van bouwbedrijven en infrabedrijven in deze regio's en biedt hen individuele en collectieve ledenservice. Ook houden we ons bezig met het bevorderen van uitwisseling van vakkennis, praktijkervaring en praktische ondernemingszaken.

Interessante publicaties

    Akte van oprichting - Afdeling Stedendriehoek/Salland

    18 september 2015

    Een afschrift van de akte van oprichting van de afdeling Stedendriehoek/Salland.

    Download