Afdeling Utrecht e.o.

De afdeling Utrecht e.o. is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter

Bouman , De heer ing. L.A.G. (Leo)

Balm B.V.

bestuurslid

Rijnsoever , De heer J. (Joop) van

Van Rijnsoever bv

bestuurslid

Stil , De heer drs. H. (Hans)

Aannemersbedrijf J. Stil

penningmeester

Lange , De heer L.L.C. (Leo) de

Bouwbedrijf van Rooijen-Balk B.V.

secretaris

Abdoelhafiezkhan , De heer ing. S.Z.

Aannemersbedrijf Versteeg Utrecht B.V.