Afdeling Veenendaal

De afdeling Veenendaal is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Contactgegevens


Postbus 4
6740 AA LUNTEREN

T 0318 481520
M 06 27 51 55 59
E bouwendnederland.veenendaal@mousesupport.nl