Afdeling Veluwestreek

Afdeling Veluwestreek

De afdeling Veluwestreek is gesprekspartner richting gemeenten en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Bij ons kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen. Op de foto het bestuur, van links naar rechts: Wout van Dijk, Nard Wemes, Thea Vink, Herman van der Linden en Saskia Roest (Jasper Aalten ontbreekt).

Ledenlijst met foto's

De ledenvergaderingen van 28 november 2017 vervalt. 

In plaast van deze ledenvergadering nemen we deel aan de Regiodag Gelderland, die gehouden wordt  op donderdag 16 november 2017 in Arnhem (Kleefse Waard)  De bijeenkomst begint met een rondleidng om 15h00. Om 16h00 begint het programma dat bestaat uit kennissesies en een plenair gedeelte. Als afsluitng kunnen we deelnemen aan het diner.

Planning ledenvergaderingen 2018:

dinsdag 13 februari 2018 - Hof van Putten

vrijdag 25 mei 2018 - locatie nader te bepalen

dinsdag 25 september 2018 - Hof van Putten

dinsdag 28 november 2018 - Hof van Putten