Afdeling Westfriesland

De afdeling Westfriesland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Afdeling Westfriesland
Naam Organisatie Functie
J.P. Konijn ToekomstBouw BV Voorzitter
A.J. Vlaar Bouw- en aannemersbedrijf Vlaar BV Secretaris
S. Last-Tonneman Bouwend Nederland afd WF Ambtelijk secretaris
P.H. Ooms Bouw- en Ontwikkeling Ooms BV Bestuurslid
M.A.C. Snoek-Buis Aannemersbedrijf Snoek BV Penningmeester
J.T.A. van Excel Schadenberg BV Bestuurslid
J.C. Vreeker Bouwbedrijf Dol BV Bestuurslid

Rooster van aftreden:

Naam Functie Gekozen Herkiesbaar Aftredend
J.P. Konijn voorzitter 2009 2013 2017
A.J. Vlaar secretaris 2010 2014 2018
M.A.C. Snoek-Buis penningmeester 2014 2018 2022
J.T.A. van Excel bestuurslid 2013 2017 2021
J.C Vreeker bestuurslid 2014 2018 2022
P.H. Ooms bestuurslid 2014 2018

2022