Afdeling Westfriesland

De afdeling Westfriesland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten. Leden van Bouwend Nederland kunnen op vrijwillige basis lid worden van een lokale afdeling. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

voorzitter afdeling

Konijn , De heer J.P.M. (Jan Piet)

ToekomstBouw

bestuurslid

Excel , De heer J.T.A. (Janne) van

Schadenberg Holding bv

bestuurslid

Ooms , De heer P.H. (Piet-Jan)

Ooms Bouw B.V.

bestuurslid

Vreeker , De heer J.C. (Jan)

Dol Bouwbedrijf B.V.

penningmeester

Snoek-Buis , Mevrouw M.A.C. (Marieke)

Bouw- en Aannemersbedrijf Snoek B.V.

ambtelijk secretaris

Bakker-Heddes , Mevrouw P. (Paulien)

Bouwend Nederland, Afdeling Noord-Holland Noord

ambtelijk secretaris

Last-Tonneman , Mevrouw S.

Bouwend Nederland, Afdeling Westfriesland

secretaris

Vlaar , De heer A.J. (Arie)

Bouw en Aannemersbedrijf Vlaar B.V.

}