Afdeling Zuid Oost Gelderland

De afdeling Zuid Oost Gelderland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten en initiatieven. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Contactgegevens

Groesbeekseweg 14
6524 DB NIJMEGEN

Voorzitter
Dhr. drs. J.W.M. (Joep) Burghouts
Burghouts Bedrijven B.V., Nijmegen
T (024) 3 77 85 45

Penningmeester
Dhr. H.(Hans) Arts
T (0487) 51 11 29

Secretaris
Dhr. E.E.A.B. (Erik) Scheerder
Bouwbedrijf Scheerder B.V., Arnhem
T (026) 3 51 61 52

Bestuursleden

  • Dhr. M. (Martijn) Wolters | Fabribouw B.V., Elst | T (0881) 132200
  • Dhr. W. (Willem) Spann | Aannemingsbedrijf Spann B.V., Millingen aan de Rijn | T (0481) 43 13 27
  • Mevr. ir. N.M. (Nicole) van Tienen | B.F. van Tienen Aannemingsbedrijf BV, Nijmegen | T (024) 3 23 00 60
  • Dhr. R. (Rob) Melchels | Van Gameren Bouw, Gendt | T (026) 3 25 02 54
  • Dhr. N.H.G.(Niek) Postma | Postma Bouw & GWW BV, Bergharen | T (0487) 53 11 80

Het bestuur wordt secretarieel en organisatorisch ondersteund door een ambtelijk secretaris de heer A. (Arie) van den Brenk. Voor alle bestuurszaken kunt u met hem contact opnemen:
Mobiel (06) 53 41 54 59  of E zuidoostgelderland@bouwendnederlandafdeling.nl

Het bestuur wordt ondersteund door een juridisch adviseur: de heer mr. W.M.J.M. (Wim) Heijltjes (Heijltjes advocaten).  T (024) 3 22 22 55.

Vanuit Bouwend Nederland Regio Oost adviseert beleidsmedewerker mevr. A.E. (Anne) de Jonge het afdelingsbestuur. T (055) 3 68 68 68