Afdeling Zuid Oost Gelderland

De afdeling Zuid Oost Gelderland is gesprekspartner naar de gemeentelijke instanties en behartigt uw belangen op lokaal niveau. Contacten met samenwerkingsverbanden worden onderhouden, evenals het contact met opleidingsinstituten en initiatieven. Binnen uw regio bent u vrij om een afdeling te kiezen bij wie u zich wilt aansluiten. Bij de regionale afdeling kunt u collega's ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen.

Welkom!

Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving Gelderland is een ontmoetingsplaats waar kennisinstellingen en kennispartners in de gebouwde omgeving, met opdrachtgevers en opdrachtnemers, werken aan de uitdagingen in de gebouwde omgeving. Naar het KGO >

Kenniscentrum Gebouwde Omgeving Gelderland (KGO)

Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving Gelderland (KGO) is een ontmoetingsplaats waar kennisinstellingen en kennispartners in de gebouwde omgeving, met opdrachtgevers en opdrachtnemers, werken aan de uitdagingen in de gebouwde omgeving. Het KGO is een initiatief van Bouwend Nederland (afdeling Zuid Oost Gelderland) en van Uneto VNI.

Doel is een vergroting van de innovatieve capaciteit in de gebouwde omgeving om zo de transitie naar een energiezuinige woningvoorraad in Gelderland mogelijk te maken. Het KGO ontwikkelt praktijkgerichte pilots en experimenten in samenwerking met opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars. Het beoogde resultaat is een versnelling van het innovatieproces, met inspirerende praktijkvoorbeelden om het bouwproces structureel anders aan te pakken. De website van het KGO geeft een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de proeftuinen en van andere ontwikkelingen in de energietransitie.