AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

De komende periode zal deze themapagina worden uitgebreid. Ook worden er begin 2018 activiteiten over de AVG door Bouwend Nederland georganiseerd waaraan leden kunnen deelnemen. Hiernaast, onder het tabblad ‘Meer informatie’ zijn relevante links opgenomen. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over de meldplicht datalekken.

Nieuws & actualiteit