Wonen in Zuid-Holland


Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van het congres “Wonen in Zuid-Holland” van Bouwend Nederland regio Randstad Zuid.

Datum: woensdag 3 september 2014
Van 13.00 tot 16.00 uur
Bouwhuis aan de Zilverstraat 69 te Zoetermeer

Als regio hebben wij voor dit congres als doel gesteld doelgroepen met elkaar te laten discussiƫren over wonen in Zuid-Holland op de middellange termijn, zowel kwantitatief als kwalitatief en zowel voor de koopsector als de huursector.

De reikwijdte van de discussie wordt bepaald door de invloedsfeer van de genodigde bestuurders en gaat daarmee niet over zaken die op landelijk niveau liggen. De dialoog tussen de partijen staat centraal en daarom wordt eerst de feitelijke informatie gepresenteerd waarna het panel met het publiek in discussie treedt.

Gedurende het congres laten wij een aantal sprekers aan het woord.
Co Poulus van ABF zal een presentatie geven over feitenmateriaal. De cijfers die vanuit de provincie beschikbaar zijn worden hierin ook gebruikt.
Allard van Spaandonk zal namens Investeerder BouwInvest uitleg geven welke markten waarom interessant zijn en welke markten niet (en welke reden dan belemmerend werkt).
Rob Steijn zal namens Dura Vermeer, in samenwerking met Frank ten Have van Deloitte, het woord doen over het nieuwe ontwikkelen met Rijswijk Buiten als voorbeeld van hoe het kan.

Niels Ruyter (regiomanager Regio Randstad Zuid) zal gedurende het congres de gespreksleider zijn.

Het panel bestaat uit:
- Govert Veldhuijzen (gedeputeerde Wonen provincie Zuid-Holland);
- Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland);
- Joris Wijsmuller (wethouder Wonen gemeente Den Haag);
- Maria Molenaar (bestuurslid Aedes);
- Henk Homberg (directievoorzitter Era Contour).

Het gezelschap genodigden bestaat uit burgemeesters, wethouders, bestuurders van woningbouwcorporaties, bestuurders en ontwikkelende bouwers van Bouwend Nederland en vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland.

Wij kunnen u op woensdag 3 september een congres aanbieden wat gezien de actualiteit en het zeer complete gezelschap sprekers zeker niet gemist mag worden!

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet, via de website www.blijvenbouwen.nl

Ik hoop u te mogen begroeten op woensdag 3 september 2014!


Dennis van der Werff
voorzitter regio Randstad Zuid
Bouwend Nederland