CAO voor de Bouwnijverheid

Speerpunt

De bouwsector maakt een versnelde ontwikkeling door van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. Opdrachtgevers en eindgebruikers krijgen een steeds belangrijkere stem in de bouwproductie; een trend die door de economische crisis in een stroomversnelling is geraakt. ‘Mensen maken het verschil’, is daarbij het uitgangspunt van Bouwend Nederland. In de publicatie Op weg naar een nieuwe cao reikt Bouwend Nederland idee├źn aan voor een concurrerende en toekomstbestendige cao. Hervorming van de cao is daarmee een belangrijk speerpunt  van Bouwend Nederland.

In 2013 en 2014 is de CAO voor de Bouwnijverheid 2012 zonder wijzigingen verlengd. In de nieuwe cao-tekst zijn alleen de loontabellen die gebaseerd zijn op het minimumloon geactualiseerd. Daarnaast is van de cao-tekst een interactief document gemaakt (Klik hier om de CAO voor de Bouwnijverheid).

De cao in de praktijk

De dagelijkse bedrijfsvoering roept tal van praktische vragen op: Welke salaristabellen moet ik hanteren? Hoeveel verlofdagen heeft mijn medewerker? Hoeveel wachtdagen gelden bij ziekte van de werknemer? Dagelijks beantwoordt het team van Bouwend Nederland Advies vragen over de toepassing van de CAO voor de Bouwnijverheid. Daarnaast stellen de adviseurs modelcontracten en – overeenkomsten op en worden over veel onderwerpen ledenbrochures en notities samengesteld. In de rubriek Praktijkinformatie is al deze informatie overzichtelijk op een rij gezet. Niet-leden kunnen de informatie raadplegen via onderstaand overzicht. Modelcontracten en -overeenkomsten en publicaties voor leden zijn uitsluitend beschikbaar na inloggen op mijn.bouwendnederland.nl.

Indiensttreding en ontslag Arbeidsduur
Overwerk Vakantie en verlof                               
Inkomen Reiskosten en reisuren
Overige vergoedingen en toeslagen Opleiding en ontwikkeling
Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid
Bedrijfstakeigen Regelingen Tijdspaarfonds
Scholingsfonds Aanvullingsfonds