CAO voor de Bouwnijverheid

De cao in de praktijk

De dagelijkse bedrijfsvoering roept tal van praktische vragen op: Welke salaristabellen moet ik hanteren? Hoeveel verlofdagen heeft mijn medewerker? Hoeveel wachtdagen gelden bij ziekte van de werknemer? Dagelijks beantwoordt het team van Bouwend Nederland Advies vragen over de toepassing van de CAO voor de Bouwnijverheid. Daarnaast stellen de adviseurs modelcontracten en – overeenkomsten op en worden over veel onderwerpen ledenbrochures en notities samengesteld. In de rubriek Praktijkinformatie is al deze informatie overzichtelijk op een rij gezet. Niet-leden kunnen de informatie raadplegen via onderstaand overzicht. Modelcontracten en -overeenkomsten en publicaties voor leden zijn uitsluitend beschikbaar na inloggen op mijn.bouwendnederland.nl.

Indiensttreding en ontslag Arbeidsduur
Overwerk Vakantie en verlof                               
Inkomen Reiskosten en reisuren
Overige vergoedingen en toeslagen Opleiding en ontwikkeling
Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid
Bedrijfstakeigen Regelingen Tijdspaarfonds
Scholingsfonds Aanvullingsfonds