Verzoeken formulier

legend_request
Wie wilt u uitnodigen? *
Voor welk type handeling? *
Is er met de betrokken vertegenwoordiger of een andere medewerker van Bouwend Nederland al contact geweest over specifiek deze uitnodiging? *

Besteedt u publicitaire aandacht aan deze gebeurtenis?

Via uw eigen (social) media? *
Via externe media?

Zo ja, welke externe media worden uitgenodigd:

Schrijvende pers:
A/V media:
Krijgt de genodigde ook een rol bij deze media-uitingen?
Stelt u aan ons kosteloos foto- en of videomateriaal van de gebeurtenis beschikbaar, kort na afloop?

Wanneer vindt de gebeurtenis exact plaats?

Zijn er mogelijk alternatieve data of tijdstippen? *

Waar is de plaats van handeling?


Zijn er daar mogelijkheden voor het vertonen van een video of powerpoint/Prezi-presentatie?

Welk onderwerp, c.q. onderwerpen komen aan de orde? *

Toespraak / debat / handeling:

Algemeen

Telefoonnummer *
Lid Bouwend Nederland *
* Verplichte velden