Kontactgroep Materieel (KOMAT)

Welkom

Het beleid van KOMAT, Contactgroep Materieel van Bouwend Nederland, is er op gericht om goede randvoorwaarden te creƫren voor het beheren, leveren en inzetten van materieel op bouwplaatsen.

De KOMAT is de Contactgroep Materieel van Bouwend Nederland. De KOMAT werd in 1962 opgericht. De contactgroep bestaat uit ruim 40 directeuren/hoofden materieeldiensten van (veelal de grote) leden van Bouwend Nederland. Zie de volgende documenten:

> Deelnemersoverzicht
> Activiteitenplan

In het werkplan wordt de organisatie van de KOMAT beschreven, de gekozen speerpunten, alsmede een opsomming van de aanwezige commissie en werkgroepen, en hun bemensing.

Kan elke materieeldienst deelnemen aan de KOMAT?

Zodra de materieeldienst van een lid - bedrijf van Bouwend Nederland groot genoeg is om een functionaris in fulltime verband de zaken te laten regelen, komt die materieeldienst in aanmerking om deel te nemen aan de Contactgroep van de KOMAT.

Wat is het doel van de KOMAT?

De functie bij uitstek van de KOMAT is om als ontmoetingsplatform van hoofden materieel van grote aannemingsbedrijven te fungeren. Onderling contact zoeken, vinden en onderhouden blijkt een belangrijke spil te zijn.

Houdt de KOMAT zich uitsluitend bezig met regelgeving over bouwmaterieel?

Nee, in dit onderwerp gaat wel veel van de toegemeten tijd zitten. Kennis vergaren is een belangrijk aspect in het bestaansrecht van de contactgroep terwijl kennisoverdracht minstens even belangrijk is.