Contactgroep Personeel

Welkom

De contactgroepen Personeel zijn bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst, waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Regio Noord

Bouwend Nederland organiseert regionaal bijeenkomsten voor personeelsfunctionarissen en medewerkers die bij de lidbedrijven met de uitvoering van de personele zaken belast zijn. Een aantal keren per jaar organiseert de regio - veelal in samenwerking met de afdelingen - bijeenkomsten over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, CAO-regelingen, bedrijfstakeigen regelingen en sociale wetgeving. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld over werkgelegenheid en scholingsactiviteiten. Juiste toepassing van deze regelingen is van groot belang voor een goed personeelsbeleid. Met deze overleggroepen biedt Regio Noord personeelsfunctionarissen de gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen op hun vakgebied.

In Regio Noord is momenteel één groep (30 personen) personeelsfunctionarissen actief. Vier keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd op wisselende locaties bij de deelnemende bedrijven. Bij voldoende belangstelling kan er een tweede regionale groep samengesteld worden.Regio Oost

Naar website Regio Noord