Contactgroep Personeel

Welkom

De contactgroepen Personeel zijn bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst, waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Regio Oost

Ben jij als directielid, personeelsfunctionaris of in een andere rol degene die zich met personeelszaken bezighoudt? Dat betekent voortdurend bijblijven op het gebied van wet- en regelgeving en veranderende Cao afspraken.

Sluit je daarom aan bij onze Contactgroep Personele Vraagstukken (CPV) Regio Oost!

2x per jaar organiseert CPV Regio Oost een bijeenkomst waar relevante vraagstukken onder de loep worden genomen. Denk aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, Cao-regelingen, bedrijfstakeigen regelingen en sociale wetgeving. Ook wordt ingegaan op de toepassing van verschillende personeelsinstrumenten. Verder worden gegevens uitgewisseld over werkgelegenheid en scholingsactiviteiten.
Uiteraard is er alle ruimte om ervaringen uit te wisselen.

Wil je deelnemen aan een contactgroep of meer informatie? Neem contact op met Mayra Schoolen via telefoonnummer (055) 3 686 868 of per e-mail m.schoolen@bouwendnederland.nl.

Naar website Regio Oost