Contactgroep Personeel

Welkom

De contactgroepen Personeel zijn bedoeld voor iedereen met P&O-taken. De contactgroep is een circa twee uur durende bijeenkomst, waar de deelnemers worden geïnformeerd over actualiteiten rond onder meer de cao, sociale verzekeringen en pensioen.

Regio Randstad Zuid

Bouwend Nederland organiseert regionaal bijeenkomsten voor personeelsfunctionarissen en medewerkers die bij de lidbedrijven met de uitvoering van de personele zaken belast zijn.
Een aantal keren per jaar organiseren wij bijeenkomsten over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, de CAO-regelingen, de bedrijfstakeigen-regelingen en sociale wetgeving. Een juiste toepassing van deze regelingen is van groot belang voor de uitvoering van een goed personeelsbeleid. Daarnaast worden gegevens uitgewisseld over de werkgelegenheid en scholingsactiviteiten. Met deze Contactgroep bieden we de verantwoordelijke functionarissen van de lidbedrijven de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en kennis te verkrijgen op hun vakgebied.

Neem contact op met mevrouw Yvonne Hiddink voor meer informatie over of deelname aan een contactgroep, via telefoonnummer 079 3 273 of per e-mail y.hiddink@bouwendnederland.nl.