BTER

Dekt de Collectieve Ongevallenregeling ook ongevallen buiten werktijd?

Nee, de Collectieve Ongevallenregeling dekt uitsluitend ongevallen gedurende de tijd dat de deelnemer werkzaamheden voor zijn werkgever verricht en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar de plaats waar de arbeid wordt verricht, volgens de meest gebruikelijke weg. Onder deze omschrijving vallen vervolgens ook beroepsgerelateerde activiteiten.
Dit is mede een reden waarom veel bedrijven een aanvullende collectieve ongevallen verzekering sluiten met een 24-uurs dekking.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.

Wij organiseren regelmatig een personeelsuitje. Moeten we hiervoor aparte verzekeringen regelen?

Binnen de bouw kennen we de Collectieve Ongevallenregeling (D-fonds). Deze regeling is echter beperkt tot de onder de CAO vallende personen en de stagiairs waarop de stageregeling van de Bouw van toepassing is. Daarnaast heeft de regeling enkel betrekking op beroepsgerelateerde activiteiten. Een personeelsuitje kan buiten deze omschrijving vallen. Derden die deelnemen aan uw personeelsuitje kunnen dus ook geen beroep doen op deze regeling.
Veel leden hebben een aanvullende collectieve ongevallenverzekering met een 24-uursdekking afgesloten deze biedt voor uw ondergeschikten veelal dekking, maar niet voor overige deelnemers.

Een personeelsuitje valt meestal niet onder de hoedanigheidomschrijving van uw aansprakelijkheidsverzekering. Of er dekking is op uw aansprakelijkheidsverzekering hangt nauw samen met de te organiseren activiteiten. Ons advies is dan ook hierover contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur en wellicht is een specifieke evenementenverzekering een zinvolle aanvulling.

Disclaimer

De verantwoordelijkheid voor advies en toelichtingen op verzekeringen ligt niet bij Bouwend Nederland. Bouwend Nederland bemiddelt niet en adviseert evenmin inzake verzekeringen. Uitsluitend de polisvoorwaarden bepalen de reikwijdte van de dekking zodat aan deze beknopte uitleg geen rechten kunnen worden ontleend. Bouwend Nederland verzekeringen worden kritisch beoordeeld door een onafhankelijke verzekeringscommissie. Deze commissie bestaat uit insurance-managers van grote bouwconcerns en ondernemers vanuit de secties binnen Bouwend Nederland. Daarmee wordt gespecialiseerde kennis gebundeld met praktisch ondernemerschap.