Feiten & Cijfers

Op deze pagina vindt u een uitgebreid overzicht van feiten en cijfers uit de bouw- en infrasector. Naast actuele gegevens over bouwkosten, bouwproductie, conjunctuur en bedrijvendemografie kunt u hier ook inloggen op BouwActueel. BouwActueel brengt actuele markt- en bedrijfsvoeringsinformatie samen. U krijgt als lid kosteloos toegang tot overzichten van recente ontwikkelingen, prognoses en kengetallen, niet alleen op landelijk niveau maar ook op dat van uw eigen regio.

Neem contact met ons op