Feiten & Cijfers

Woningmarkt in de regio

De woningmarkt heeft een aantal moeilijke jaren achter zich. Na de financiƫle crisis van 2008 is de woningmarkt ingezakt. Na bijna zeven jaar lijkt de crisis aan zijn eind te komen en zijn er weer positieve signalen over de ontwikkeling van de woningmarkt.

Tegen deze achtergrond heeft Bouwend Nederland aan ABF Research gevraagd om inzichtelijk te maken wat de vooruitzichten voor de regionale woningmarkten zijn. In 12 provinciale rapporten wordt voor 40 woningmarktregio’s de regionale woningmarkt beschreven en wordt ingegaan op regionale trends en ontwikkelingen en de verwachtingen voor de periode 2015 tot 2020. Geen uitgebreide stukken tekst, maar overzichtelijke tabellen de diverse regio's in kaart brengen. Deze regionale rapporten zijn uitsluitend voor leden van Bouwend Nederland beschikbaar.

Alle provinciale rapporten zijn opgebouwd uit:

A. Een algemeen deel over de woningmarktontwikkelingen op landelijk niveau met:
• facts en figures: waar staan we gelet op een aantal indicatoren (demografie, inkomens, vraag van de consument, woningbouw en woningprijzen);
• de veranderingen voor de woningmarkt vanuit het Woonakkoord dat inmiddels is vastgesteld (boveninflatoir huurbeleid, heffing, WWS, huursombenadering, verplichte aflossing hypotheken van starters, geleidelijke afbouw aftrek percentage en maximale leenbudget).
• een inschatting van de opgave en de marktpotenties voor de komende jaren.

B. Een regionaal deel met de woningmarktontwikkelingen voor de verschillende regio’s. De regionale inkleuring krijgt vorm op basis van enerzijds een aantal cijfers en statistieken van het recente verleden en anderzijds een vooruitblik. Deze vooruitblik is in grote lijnen en qua opzet vergelijkbaar met de landelijke vooruitblik.

C. Een uitwerking voor de individuele grote steden in de provincie/regio.

Rapporten per provincie:

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Groningen

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Friesland

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Drenthe

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Overijssel

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Gelderland

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Flevoland

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Noord-Holland

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Utrecht

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Zuid-Holland

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Zeeland

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Noord-Brabant

Klik hier voor het ABF-rapport over de regionale woningmarkten in Limburg