Feiten & Cijfers

Onderwijs en arbeidsmarkt

Fundeon verzamelt veel cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt. In de rapportage Arbeidsmarkt en onderwijsinformatie zijn cijfers te vinden over instroom in opleidingen, aantallen leerlingen/studenten op VMBO, MBO, HBO en WO. Daarbij wordt ook de relatie gelegd wat de ontwikkelingen in leerlingenaantallen betekent voor de arbeidsmarkt. 

Elk kwartaal verschijnt de arbeidsmarkt monitor, met cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt. In de arbeidsmarkt monitor zijn o.a. cijfers opgenomen over in- en uitstroom en vacatures per beroep. De cijfers worden elke drie maanden geactualiseerd en zijn dus meer actueel dan de cijfers in de Rapportage Onderwijs en arbeidsmarkt, die slechts één keer per jaar verschijnt.