Feiten & Cijfers

Feiten en cijfers Arbouw

De bouw- en infrasector verzamelt veel feiten en cijfers. Deze activiteit wordt, mede namens de werknemersorganisaties in de sector, uitgevoerd door de stichting Arbouw. Dit zijn de meest recente publicaties.

Bedrijfstakverslag 2015

In 2014 ondergingen ongeveer 24.300 werknemers in de bouwnijverheid een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO). De bevindingen van al deze individuele onderzoeken zijn samengevat in het bedrijfstakverslag. Dit rapport geeft daarmee een beeld van de stand van zaken in de bedrijfstak op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid. Het bedrijfstakverslag 2015 kunt u hier downloaden.

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2015

Deze monitor, uitgevoerd door Arbouw en het Economisch Instituut voor de Bouw, is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar het aantal ongevallen in de bouw. Sinds 2005 wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO). Als werknemers tijdens het PAGO aangaven dat zij in de afgelopen 12 maanden verzuimd hadden als gevolg van een (arbeids)ongeval, kregen zij een vragenlijst toegestuurd. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de informatie uit die vragenlijsten. U kunt de monitor arbeidsongevallen hier downloaden.

Bedrijfstakatlas

De Bedrijfstakatlas 2015 brengt in kaart hoe werknemers in de bouwnijverheid hun werksituatie, arbeidsbelasting, gezondheid en welzijn ervaren. Ook geeft de atlas inzicht in hun leefstijl, werkvermogen en kans op arbeidsongeschiktheid. Om recht te doen aan de grote diversiteit van het werk in de bouwnijverheid, zijn de gegevens uitgesplitst naar soort werk, sector en beroep. Ook is er gekeken naar bedrijfsgrootte en leeftijd van de werknemers. U kunt de bedrijfstakatlas 2015 hier downloaden.