Feiten & Cijfers

Bedrijfseconomische kerncijfers

Winstgevendheid in 2014 licht gestegen

In 2014 steeg de bouwproductie na jaren van dalingen. De bedrijfseconomische situatie van hoofdaannemers is iets verbeterd. Zo steeg in 2014 de winstgevendheid licht. De ontwikkelingen in de winstmarge zorgden ervoor dat de rentabiliteit van de hoofdaannemers steeg. Van de bedrijven was de gemiddelde liquiditeit in beide sectoren voldoende, hoewel deze in de gww-sector wel is afgenomen. Enkele bedrijfseconomische kerncijfers treft u in onderstaand overzicht.

Uitkomsten boekjaar 2014

Jaarlijks onderzoek het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de bedrijfseconomische ontwikkelingen bij bouw- en infrabedrijven. De meest recente uitkomsten zijn gebaseerd op boekjaar 2014.

De publicatie van het EIB “Bedrijfseconomische kencijfers” kan gratis worden gedownload vanaf de website van het EIB.

Lidbedrijven kunnen hun bedrijfseconomische kerncijfers benchmarken via BouwActueel. Op BouwActueel treft u ook andere relevante economische markt- en bedrijfvoeringsinformatie.