Feiten & Cijfers

Algemene kosten

Algemene Kosten bedragen 10,4% voor b&u-bedrijven en 9,1% voor gww-bedrijven

Algemene Kosten (AK) zijn de kosten binnen een onderneming die niet direct of indirect (via een tarief) aan de bouwprojecten kunnen worden toegerekend. In de periode 2012-2014 bedroeg de AK 10,4% voor b&u-bedrijven en 9,1% voor gww-bedrijven. AK% betreffen opgesplitst naar sector en grootte in arbeidsjaren:

De AK zijn uitgedrukt in een percentage van de directe kosten. Hierbij wordt de mediaan weergegeven. Dit wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven.

Onderzoek Algemene Kosten

In 2015 heeft het AK onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voor de achtste maal plaatsgevonden. Om de uitkomsten van dit onderzoek aan te scherpen, is de respons van de boekjaren 2012, 2013 én 2014 samengevoegd. De gegevens voor de b&u en gww kunnen nader opgesplitst worden naar bedrijfsgrootteklasse, bedrijfstype en objectspecialisatie. Deze treft u in de publicatie van het EIB .

De publicatie van het EIB over Algemene Kosten kan gratis worden gedownload vanaf de website van het EIB.

Lidbedrijven kunnen hun Algemene Kosten benchmarken via BouwActueel. OpBouwActueel treft u ook andere relevante economische markt- en bedrijfvoeringsinformatie.