Feiten & Cijfers

Toegevoegde waarde Bouwnijverheid

De Nederlandse economie is in 2011 met 1,0 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De bouwnijverheid heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze groei. Het volume van de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid is in 2011 namelijk met 4,5 procent gegroeid.

Het beeld is inmiddels echter sterk gewijzigd. Mede als gevolg van de weersomstandigheden is het volume van de bouwproductie - afgemeten aan de ontwikkeling van de toegevoegde waarde -  in het eerste kwartaal met  10,4 procent afgenomen ten opzichte van het zelfde kwartaal in 2011. In het tweede kwartaal was sprake van een volumedaling van 7,8 procent, gevolgd door een daling van 8,0 procent in het derde kwartaal. Daarmee lag het volume van de bouwproductie in de eerste negen maanden 8,8 procent beneden het niveau van een jaar geleden. Ter vergelijking: de Nederlandse economie als geheel is in de eerste drie kwartalen met 0,9 procent gekrompen.

Toegevoegde waarde bouwnijverheid
basisprijzen

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

    werkelijke prijzen, miljoenen euro’s

kw 1

6.063

6.316

6.186

6.614

7.358

7.920

8.309

7.294

7.771

6.970

kw 2

6.422

6.304

6.859

7.090

7.743

8.421

8.418

7.815

7.927

7.316

kw 3

5.503

5.313

5.670

6.123

6.468

6.939

6.801

6.231

6.289

5.754

kw 4

6.181

6.189

6.549

7.103

7.345

7.676

7.150

6.645

6.740

 

Totaal

24.169

24.122

25.264

26.930

28.914

30.956

31.678

27.985

28.727

 

 rood = voorlopige cijfers                                                                                             Bron: CBS

Nadere informatie

J.W. Schreurs
079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl