Feiten & Cijfers

Investeringen in bouwwerken

De investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur lagen in de eerste drie kwartalen van 2012 fors onder het niveau van een jaar geleden. Het totale volume (d.w.z. na correctie voor prijsstijgingen) van de investeringen in bouwwerken nam met 8,3 procent af. Dit komt overeen met een waardedaling (d.w.z. in werkelijke prijzen) van 4,5 miljard euro. 

Het volume van de investeringen in woningen liep tot en met september 2012 met 8,9 procent terug in vergelijking met dezelfde periode in 2011; de investeringen in gebouwen met 7,3 procent. In grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd 8,4 procent minder geinvesteerd.

Investeringen in bouwwerken

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

      werkelijke prijzen, miljoenen euro’s

kw 1

13.392

13.884

13.585

14.824

16.745

17.961

17.716

14.959

16.248

14.302

kw 2

14.176

13.854

15.072

15.935

17.601

19.113

17.785

16.499

16.858

15.284

kw 3

12.216

11.956

13.127

14.200

 15.090

16.080

14.412

13.434

13.292

12.249

kw 4

13.547

13.746

14.873

16.142

16.931

17.164

15.098

14.362

14.284

Jaar

53.331

53.440

56.657

61.101

66.367

70.318

65.011

59.254

60.682

rood: voorlopig                                                                                                             Bron: CBS

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl