Feiten & Cijfers

Bedrijven in Nederland

Op 1 januari 2015 telde Nederland bijna 1,5 miljoen bedrijven en instellingen. Dat zijn er bijna 67 duizend (5%) meer dan een jaar eerder. De bedrijfstak Specialistische zakelijke diensten (M) telt de meeste bedrijven, gevolgd door de bedrijfstakken Handel (G) en Bouwnijverheid (F).

             De cijfers voor 2014 en 2015 zijn nog voorlopig.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 12, E w.schreurs@bouwendnederland.nl