Feiten & Cijfers

Bedrijven bouwnijverheid

De bedrijfstak bouwnijverheid telde per 1 januari 2015 ongeveer 145 duizend ondernemingen. Ten opzichte van 1 januari 2007 is het aantal bedrijven in de bedrijfstak met 43,5 duizend bedrijven gegroeid. Deze groei valt volledig toe te schrijven aan bedrijven waar slechts 1 persoon werkzaam is. In ruim 80 procent van de bedrijven in de bedrijfstak bouwnijverheid is thans niet meer dan 1 persoon werkzaam.

              De cijfers voor 2014 en 2015 zijn nog voorlopig.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl