Feiten & Cijfers

Bedrijven bouwnijverheid naar grootteklasse

Op 1 januari 2015 telt de bedrijfstak bouwnijverheid 144.800 bedrijven. Bij het overgrote deel van deze bedrijven (82 procent) is slechts 1 persoon werkzaam. In maar 315 bedrijven in de bedrijfstak zijn 100 of meer personen werkzaam. 

            Cijfers 2015 zijn nog voorlopig.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  325 21 12, E w.schreurs@bouwendnederland.nl