Feiten & Cijfers

Voortgang onderhanden werk B&U

In augustus ondervond drieĆ«nvijfentig procent van de b&u-bedrijven stagnatie in het onderhanden werk. Gebrek aan orders is hiervan de belangrijkste oorzaak. Iets meer dan veertig procent van de b&u-bedrijven ondervond hier hinder van, zo bljkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het EIB. Een klein veertig procent  van de b&u-bedrijven beoordeelt de voorraad onderhanden werk als normaal. Daar staat tegenover, dat bijna zestig procent de werkvoorraad als klein beoordeelt. Vier van de tien bedrijven verwacht  het personeelsbestand de komende tijd te moeten inkrimpen.

Voortgang onderhanden werk B&U

                                        geen stagnatie (% van de bedrijven)

 

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

jul/aug

sep

okt

nov

dec

2001

48

52

61

66

64

70

67

63

72

75

77

2002

67

67

69

51

78

85

75

84

81

84

50

2003

47

50

80

82

79

80

82

80

81

82

81

2004

67

71

81

81

84

83

84

79

79

81

80

2005

70

57

68

83

81

86

86

87

85

80

85

2006

63

61

65

80

78

76

75

77

75

72

69

2007

65

66

72

74

71

70

73

 74

73

74

67

2008

73

77

74

75

77

73

79

70

 72

66 

 36

2009

41

56

54

57

56

53

56

57

57

49

27

2010

20

34

49

56

57

54

54

52

52

33

36

2011

51

54

57

 60

63

60

59

53

62

49

49

2012 21 46 50 43 40 43 40 43 37 38 34
2013 22 32 35 43 47 45 47

Gemiddeld
1990 –2012/'13

52

55

66

73

74

74

73

72

71

66

61

 Bron: EIB - Conjunctuurmeting

Voortgang onderhanden werk B&U

                          Stagnatie als gevolg van onvoldoende orders (% van de bedrijven)

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul/aug

sep

okt

nov

dec

2001

2

2

4

2

2

2

4

6

5

7

4

2002

8

6

9

7

9

8

10

11

12

10

10

2003

12

16

16

15

15

16

12

16

15

14

12

2004

16

14

13

16

12

12

12

13

14

14

14

2005

18

16

15

13

14

9

9

7

8

7

8

2006

7

6

6

6

4

6

3

3

4

4

5

2007

6

3

5

4

2

2

4

3

5

4

4

2008

4

4

5

4

4

5

2

9

14

16

20

2009

27

30

32

33

34

36

33

33

34

43

40

2010

32

33

43

36

36

39

38

43

37

39

35

2011

37

36

35

29

 28

34

32

39

29 39 43
2012 44 45 48 52 59 55 58 48 55 54 59
2013 58 60 56 47 46 51 42

Gemiddeld
1990 – 2012/'13

15

14

15

14

14

14

13

11

10

11

10

 Bron: EIB - Conjunctuurmeting 

Achtergrondinformatie

De gegevens zijn afkomstig uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid die door het EIB maandelijks in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven in de b&u en gww met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T
079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl