Feiten & Cijfers

Voortgang onderhanden werk GWW

Bijna twintig procent  van de gww-bedrijven ondervond in augustus hinder in het onderhanden werk. Stagnatie wordt nagenoeg volledig  veroorzaakt door een gebrek aan orders, zo blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het EIB. Tweederde van de gww-bedrijven beoordeelt de voorraad onderhanden werk als normaal, terwijl achttien procent van de bedrijven de werkvoorraad klein vindt. Daar staat echter tegenover, dat de resterende vijftien procent van de gww-bedrijven de werkvoorraad als groot beoordeelt.

Voortgang onderhanden werk GWW

                                        geen stagnatie (% van de bedrijven)

 

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul/aug

sep

okt

nov

dec

2002

40

65

81

77

84

82

76

79

79

76

38

2003

20

39

75

79

68

71

76

79

62

72

64

2004

45

55

76

74

79

76

78

81

78

66

74

2005

70

41

68

82

79

89

87

89

85

77

79

2006

45

50

58

92

91

95

80

89

88

86

85

2007

51

66

81

90

90

86

83

83

89

78

71

2008

75

81

85

93

83

88

82

75

77

71

51

2009

35

60

62

74

79

80

71

79

76

77

25

2010

8

47

53

67

79

72

71

81

78

17

37

2011

54

76

75

74

77

80

72

76

69 79 72
2012 36 68 66 70 66 76 75 70 65 58 59
2013 35 54 63 67 71 82 81

Gemiddeld
1990 -2012/'13

43

52

68

81

82

82

82

79

77

69

59

Bron: EIB - Conjunctuurmeting

Voortgang onderhanden werk GWW

        Stagnatie als gevolg van een gebrek aan orders (% van de bedrijven)

 

jan

feb

mrt

apr

mei 

jun

jul/aug

sep

okt

nov

dec

2002

8

8

11

9

13

13

12

18

18

20

21

2003

25

18

25

21

27

27

21

20

36

23

26

2004

23

19

21

25

20

23

22

13

21

27

20

2005

19

18

10

14

16

8

7

8

8

7

6

2006

10

5

9

5

4

2

4

6

4

5

2

2007

2

5

6

4

4

3

2

5

2

4

2

2008

6

7

3

2

8

4

5

12

16

18

19

2009

17

22

29

23

18

18

22

15

18

17

15

2010

14

17

22

24

16

24

21

11

14

19

17

2011

17

13

22

23

18

18

19

21

23 16 20
2012 18 19 24 29 28 22 23 27 26 35 29
2013 25 26 22 23 23 15 18

Gemiddeld
1990 -
2012/'13

12

13

14

12

12

11

10

10

11

12

11

Bron: EIB - Conjunctuurmeting

Achtergrondinformatie

De gegevens zijn afkomstig uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverhid die door het EIB maandelijks in opdracht van de Europese Commissie wordt uitgevoerd. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven in de b&u en gww met meer dan tien personeelsleden hun medewerking. 

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T
079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl