Feiten & Cijfers

Faillissementen Bouwnijverheid

In de eerste negen maanden van 2015 gingen 604 bedrijven (inclusief natuurlijke personen met eenmanszaak) in de bedrijfstak bouwnijverheid failliet, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit zijn er 164 (21 procent) minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

               De cijfers voor de maanden augustus en september 2015 zijn nog voorlopig.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl