Feiten & Cijfers

Eengezinswoningen onderhoud

De BDB-indexcijfers worden vastgesteld op basis van een vaststaand pakket van materialen, arbeid en indirecte kosten. Wijzigingen in vormgeving, hoeveelheden, kwaliteit, arbeidsproductiviteit en marktontwikkelingen hebben geen invloed op deze (input-)cijfers.

De BDB Indexcijfers zijn per 1 april 2012 weer op 100 gesteld als gevolg van het Bouwbesluit 2012, de verandering van het bouwproces en de ontwikkeling van nieuwe producten en het toepassen daarvan. De referentiemodellen zijn op basis hiervan geactualiseerd en zodoende weer representatief voor de vigerende bouwpraktijk.