Feiten & Cijfers

Bedrijfsgebouwen nieuwbouw

De BDB-indexcijfers worden vastgesteld op basis van een vaststaand pakket van materialen, arbeid en indirecte kosten. Wijzigingen in vormgeving, hoeveelheden, kwaliteit, arbeidsproductiviteit en marktontwikkelingen hebben geen invloed op deze (input-)cijfers.

De BDB Indexcijfers zijn per 1 april 2012 weer op 100 gesteld als gevolg van het Bouwbesluit 2012, de verandering van het bouwproces en de ontwikkeling van nieuwe producten en het toepassen daarvan. De referentiemodellen zijn op basis hiervan geactualiseerd en zodoende weer representatief voor de vigerende bouwpraktijk.


Meer gegevens

Naast deze globale samengestelde indexcijfers van loon en materiaal publiceert het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) ook globale indexcijfers van de totale aanneemsom (inclusief BTW). Daarnaast is het mogelijk om bij BDB een abonnement te nemen op exacte indexcijfers (afgerond op twee decimalen) van de lonen, materialen, de samengestelde cijfers van materiaal en loon, en de aanneemsommen. De afzonderlijke indexcijfers van materialen en lonen geven inzicht in de ontwikkelingen van de onderdelen waaruit het totaalindexcijfer is opgebouwd.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl