Feiten & Cijfers

Inputprijsindex bouwkosten nieuwbouwwoningen

Een inputprijsindexcijfer wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product – in dit geval een nieuwbouwwoning – is opgebouwd. Voor een product als een nieuwbouwwoning geldt dat de belangrijkste componenten de loonkosten en de materiaalkosten zijn. Andere kostenbestanddelen als energie, materieel, transport en dergelijke worden buiten beschouwing gelaten omdat zij een relatief kleine invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs. Ook de kosten van de grond worden niet meegenomen in het indexcijfer. Het CBS-inputindexcijfer wordt dus opgebouwd uit een loon- en een materiaalcomponent.

            De indexcijfers voor 2016 zijn nog voorlopig.


Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079 3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl