Feiten & Cijfers

Inputprijsindex grond-, weg- en waterbouw

Voor 8 deelgebieden van de grond-, weg- en waterbouw (GWW) maakt het CBS reeksen inputprijsindexcijfers. Deze reeksen volgen de ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel. Mutaties in de algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen. De reeksen worden berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid en van een pakket materialen en materieel dat in de GWW wordt toegepast.

Van de volgende producten in de GWW - naast een totaalcijfer -  worden prijsindexcijferreeksen berekend:

  • Wegen met open verharding
  • Wegen met gesloten verharding
  • Boven- en ondergrondse spoorwegen
  • Bruggen en tunnels
  • Werken voor vloeistoffen
  • Waterbouwkundige werken
  • Bouwrijp maken van terreinen
  • Elektrische installaties


Totaal GWW
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

96,2

97,2

98,2

102,3

105,8

107,6 107,5 104,7 102,9 108,5

April

98,1

96,5

100,0

104,1

106,8

107,0 107,1 105,7 103,3

Juli

102,5

97,1

100,2

104,3

107,0

107,2 107,3 106,1 105,5

Oktober

100,5

97,3

100,4

104,3

107,7

107,0 107,3 104,6 106,2
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Wegen met open verharding
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

94,7 97,7

99,4

101,4

103,8

104,9 105,6 103,9 104,4 107,4

April

95,9

97,7

100,0

102,3

104,5

104,8 105,4 104,4 104,8

Juli

98,1

98,1

100,0

102,4

104,4

104,7 105,4 105,1 106,2

Oktober

97,6

98,4

100,2

102,6

105,3

104,5 105,6 104,7 106,5
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Wegen met gesloten verharding
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

97,7

94,2

97,4

102,8

109,4

112,5 111,5 103,9 98,1 108,4

April

99,3

93,6 100,2

106,7

111,4

111,5 111,2 105,1 99,0

Juli

107,4

95,4

100,5

107,0

112,0

111,6 111,3 105,7 103,1

Oktober

102,7

96,3

100,6

107,4 112,7 111,5 110,6 102,3 104,1
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Boven- en ondergrondse spoorwegen
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

95,4

98,0

98,5

101,7

102,5

104,0 103,7 105,2 106,7 109,3

April

96,8

97,4

99,6

101,7 103,0 103,9 103,2 106,7 106,4

Juli

98,9

97,6

100,4

101,8

104,0

103,3 103,4 107,1 107,3

Oktober

98,6

97,3

100,5

101,4

104,0

103,0 104,3 106,6 107,3
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Bruggen en tunnels
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

96,8

98,9

97,1

103,2

104,0

105,2 105,5 104,2 103,7 107,2

April

100,9

97,0

100,7

102,5

104,0

104,9 104,9 104,4 104,5

Juli

106,4

96,9

100,1

103,0

104,7

104,3 104,7 104,8 106,0

Oktober

101,0

96,4 100,2 103,0

105,1

104,7 104,9 104,1 105,7
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Werken voor vloeistoffen
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

97,5

101,1

99,2

101,2

104,3

105,9 106,6 106,0 105,7 108,7

April

99,1

100,4

99,9

102,4

104,8 105,7 106,0 106,4 105,1

Juli

102,4

99,9

100,3

102,7

105,1

106,2 106,3 107,0 106,7

Oktober

101,8

99,3

100,2

102,8

106,1 106,0 106,9 106,5 108,3
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline


Waterbouwkundige werken
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

94,5

94,6

97,4

103,6

108,6

110,5 110,9 104,4 99,9 108,4

April

97,3

93,9

100,1

106,7 110,0 109,7 110,5 105,7 101,5

Juli

102,6

95,0

100,2 106,5 109,4 110,5 110,6 106,1 105,1

Oktober

99,4

95,7

100,7

106,8 110,7 110,1 110,0 104,0 105,6
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Bouwrijp maken van terreinen
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2016

Januari

93,6

95,5

98,3

102,9

106,7

108,0 107,8 103,6 101,0 106,0

April

95,3

95,3

100,1

105,1

107,3

106,9 107,5 104,4 102,1

Juli

99,4

96,4

99,9

105,0

106,9 107,8 108,2 104,7 104,3

Oktober

97,7

96,9

100,4 105,4

107,5

107,4 107,5 103,3 104,9
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Elektrische installaties
reeks 2010 = 100

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

Januari

95,9

98,2

98,7

101,9

103,0 103,7 102,8 105,0 107,4 111,1

April

97,0

97,9

99,8

101,9

103,2

103,2 102,4 107,1 106,8

Juli

98,9

97,7

100,1

102,3

103,8

102,7 102,6 106,8 107,3

Oktober

100,3

97,8

100,0

101,8

103,6

102,3 103,8 106,2 107,6
cursief: voorlopig cijfers                                                                                                 Bron: CBS - Statline

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl