Feiten & Cijfers

Kantoorgebouwen nieuwbouw

MBK-indexcijfers zijn input-cijfers, dat wil zeggen prijsindexcijfers die de verhouding weergeven tussen de prijzen die op achtereenvolgende tijdstippen worden waargenomen aan de kostenkant (input) van het productieproces. In de cijfers zijn alleen de kosten begrepen die direct samenhangen met het bouwen en installeren van een project. Buiten beschouwing zijn dus gelaten: grondkosten, architectenhonorarium en directiekosten, leges- en aansluitkosten, inventariskosten, rente tijdens de bouw, algemene kosten, winst en risico. De loonkosten zijn gebaseerd op personeel in dienst van de hoofdaannemer. Materieel en onderaannemers hebben betrekking op de wijze waarop de hoofdaannemer deze posten in zijn begroting opneemt.

Meer gegevens

Naast indexcijfers van het totale project publiceert BIM Media Kosteninformatie ook cijfers van de afzonderlijke kosten van loon, materiaal, materieel en onderaannemers. Eveneens worden cijfers samengesteld van elementengroepen, zowel ingedeeld naar de hoofdindeling van de elementenclassificatie (NL/SfB) als naar de functie van de elementengroepen (NEN 2634). Deze afzonderlijke indexcijfers geven inzicht in de ontwikkelingen van de onderdelen waaruit het totaalindexcijfer is opgebouwd.

Contact: BIM Media Kosteninformatie (T 070 3046702) of www.bouwkosten.nl.

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl