Feiten & Cijfers

Gerealiseerde productie bedrijfstak bouwnijverheid 2005 - 2012 (CBS)

De bouwproductie – gecorrigeerd voor prijsstijgingen – is in 2012 met 7,5 % gedaald ten opzichte van 2011, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het bouwvolume kwam daarmee uit op 52,6 miljard euro (prijsniveau 2012) .

Hoe hebben de verschillende sectoren zich ontwikkeld?
De woningbouwproductie is het afgelopen jaar met 9,6 % teruggelopen. Vooral de nieuwbouw (-12,7%) en de herstel en verbouw (-8,4%) moesten fors terug. De sector onderhoud presteerde iets minder slecht (-4,6%). Het totale productieniveau in de woningbouw nam in 2012 per saldo met 2,2 miljard euro af, waarvan 64 procent moet worden toegeschreven aan de woningnieuwbouw.

Ook de utiliteitsbouw moest het afgelopen jaar een veer laten. De totale sector leverde 900 miljoen euro in (-5,6%), waarvan bijna de helft voor rekening van de nieuwbouw van gebouwen. Overigens liep het volume voor zowel de nieuwbouw als de herstel en verbouw, maar ook het  zogenoemde ‘klein onderhoud’ met rond de 5,5% terug.

De cijfers voor de grond-, water- en wegenbouw vertonen eveneens een negatief beeld. De nieuwbouw (inclusief herstel en verbouw) nam met 6,6 % af. Vooral de bedrijven (vervoersbedrijven, energie, water- en telecombedrijven, zee- en luchthavens en de industrie) investeerden minder in infrastructuur. De investeringen van deze opdrachtgevers liepen met 400 miljoen euro terug ( bijna 10%), terwijl de overheden 180 miljoen euro minder (-3,9%) uitgaven. De sector onderhoud leverde 4,3% in. Per saldo nam de gww-productie in 2012  met 5,7% af.

Gerealiseerde productie bedrijfstak bouwnijverheid  2005-2012

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 

    in mln euro’s, prijsniveau 2012, excl. BTW

Woningen

 

 

 

 

 

· nieuwbouw

12.699

13.664

14.334

14.262

12.465

10.246

11.107

   9.696

· groot onderhoud

6.583

6.912

7.479

7.606

6.842

6.035

6.421

5.882

· klein onderhoud

5.233

5.207

5.348

5.444

5.520

5.476

5.492

5.239

 

 

 

 

 

 

Gebouwen

 

 

 

 

 

· nieuwbouw

7.652

7.782

9.043

9.848

9.178

7.324

7.551

7.121

· groot onderhoud

4.165

4.227

4.709

5.067

4.672

4.242

4.573

4.326

· klein onderhoud

3.607

3.740

3.919

4.041

4.094

4.180

4.121

3.890

 

 

 

 

 

 

Grond-, water- en wegenbouw

 

 

 

 

· nieuwbouw en  groot onderhoud

7.920

8.340

8.340

8.949

8.868

8.460

9.145

8.541

· klein onderhoud

5.700

5.894

6.118

6.210

6.403

6.166

5.993

5.735

 

 

 

 

 

 

Externe onderaanneming

2.572 2.659 2.835 2.929 2.686 2.377 2.413 2.160

 

 

 

 

 

 

Totaal productie

56.131

58.425

62.125

64.446

60.728

54.506

56.816

52.590

2011: nader voorlopige cijfers                                                  Bron: CBS – bewerking Bouwend Nederland
2012: voorlopige cijfers

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl