Feiten & Cijfers

Investeringen in woningen

Het volume (d.w.z. de waarde gecorrigeerd voor prijsveranderingen) van de woningbouwinvesteringen lag in het eerste halfjaar van 2014 ongeveer 3 procent hoger dan in de vergelijkbare periode van 2013. 

Investeringen in woningen

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

      werkelijke prijzen, miljoenen euro’s 

kw 1

7.468

8.365

9.454

9.810

9.373

7.458

7.419

6.394

5.454

5.506

kw 2

8.306

8.925

9.767

10.367

9.189

 8.060

7.292

6.548

5.625

5.578

kw 3

7.759

8.553

8.839

9.209

7.707

6.812

5.912

5.461

4.787

kwl 4

8.686

9.555

9.826

9.561

7.892

7.134

6.254

5.510

5.388

Totaal

32.219

35.398

37.886

38.947

34.161

29.464

26.877

23.913

21.254

                                                                                                                         Bron: CBS

Als gevolg van een ingrijpende revisie van de Nationale Rekeningen zijn alle cijfers - behalve die voor het jaar 2011 - nog voorlopig.   

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T
 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl