Feiten & Cijfers

Gebouwen budgetsector waarvoor een bouwvergunning is verleend

In 2010 is het aantal  verleende bouwvergunningen voor gebouwen in de budgetsector met bijna 15 procent verminderd ten opzichte van het jaar daarvoor. Met de bijna 850 vergunningen was iechter wel een hogere bouwsom - in totaal 2,4 miljard euro - gemoeid. De gemiddelde bouwsom per project nam hierdoor in 2010 met 20 procent toe. 

Het beeld in 2011 is echter danig verslechterd. De daling van het aantal verleende vergunningen heeft zich in de eerste negen maanden voorgezet. Ook de waarde van de verleende vergunningen is echter sterk - bijna 500 mln euro ofwel 30 procent - teruggelopen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.. 

Gebouwen budgetsector waarvoor een bouwvergunning is verleend

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

aantal 

 

 

 

 

 

 

1e kw

218

218

203

227

217

201

204

223

170

161

2e kw

234

203

247

222

206

 234

210

235

195

165

3e kw

273

207

273

208

222

 244

268

260

235

170

4e kw

266

292

335

294

286

248

 309

266

247

 

jaar

991

920

1.058

951

931

 927

991

984

847

 

Bron: CBS – Statline


Gebouwen budgetsector waarvoor een bouwvergunning is verleend

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

 mln euro

 

 

 

1e kw

311

364

480

360

525

483

407

624

474

404

2e kw

295

290

622

406

530

 619

457

448

581

399

3e kw

338

259

537

389

583

 529

518

696

580

361

4e kw

370

561

727

620

774

789

888

539

757

 

jaar

1.314

1.473

2.365

1.775

2.411

2.421

2.271

2.307

2.392

 

Bron: CBS – Statline

Achtergrondinformatie

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de databank van het CBS (www.cbs/statline.nl)

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079 3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl