Feiten & Cijfers

Gebouwen marktsector waarvoor een bouwvergunning is verleend

In 2010 zijn ruim 3.300 bouwvergunningen verleend voor gebouwen in de marktsector ofwel bijna 40 procent minder vergunningen dan in het topjaar 2008. Niet vreemd dus dat ook de waarde van de vergunningen sterk is gekrompen. Van bijna 6 miljard euro in 2008 naar 2,5 miljard euro In 2010. Per saldo betekent dit ook, dat de gemiddelde vergunning in twee jaar tijd 30 procent minder waarde vertegenwoordigd. 

In de eerste negen maanden van 2011 is voor 1,9 miljard euro aan vergunningen verleend voor gebouwen in de marktsector. Dit is nagenoeg evenveel als in de vergelijkbare periode van 2010. 

Gebouwen marktsector waarvoor een bouwvergunning is verleend

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

aantal 

 

 

 

 

 

1e kw

1.030

906

841

774

888

1.031

1.133

915

655

673

2e kw

1.177

967

932

992

1.043

1.208

1.322

1.005

874

792

3e kw

1.078

957

1.050

902

1.205

1.454

1.502

1.025

910

852

4e kw

1.179

998

1.184

1.192

1.229

1.288

1.416

1.013

904

 jaar

4.464

3.828

4.007

3.860

4.365

 4.981

5.373

3.958

3.343

Bron: CBS – Statline

Gebouwen marktsector waarvoor een bouwvergunning is verleend

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

mln euro' s 

 

 

 

1e kw

842

745

694

644

784

927

1.240

928

464

561

2e kw

807

695

647

713

771

1.030

1.339

941

730

680

3e kw

883

624

701

756

1.055

1.183

1.680

944

752

659

4e kw

985

922

842

969

1.079

1.135

1.678

1.048

605

jaar

3.517

2.986

2.884

3.082

3.688

4.275

5.938

3.861

2.552

Bron: CBS – Statline

Achtergrondinformatie

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de databank van het CBS (Statline).

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland.nl