Feiten & Cijfers

Investeringen gebouwen

Het volume (d.w.z. na correctie voor prijsstijgingen) van de investeringen in gebouwen nam in 2011 met ruim 2,5 procent toe, nadat het in 2010 met bijna 13 procent was teruggevallen.

In de eerste drie kwartalen van 2011 is het investeringsvolumen positief uitgevallen ten opzichte van de ontwikkeling in de  vergelijkbare kwartalen een jaar eerder. Voor een belangrijk deel valt deze verbetering toe te schrijven aan de gunstige weersomstandigheden in het eerste kwartaal van 2011.Per saldo is het investeringsvolume in de eerste negen maanden van 2011 met 3,6 procent toegenomen.  In het laatste kwataal van het jaar moest echter weer een lichte volumedaling (0,2 procent) geincasseerd worden.   

Investeringen in gebouwen

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

      werkelijke prijzen, miljoenen euro’s 

 

kw 1

4.080

3.950

3.859

3.480

3.669

4.222

4.719

5.064

4.183

4.495

kw 2

4.342

4.388

3.978

4.065

4.173

4.797

5.373

5.348

4.824

4.941

kw 3

3.528

3.463

3.169

3.315

3.496

4.101

4.485

4.311

3.908

 3.973

kw 4

3.953

3.835

3.640

3.823

4.110

4.757

5.064

4.522

4.210

4.173

Totaal

15.903

15.636

14.646

14.683

15.448

17.877

19.641

19.245

17.125

 17.582

rood: voorlopige cijfers                                                                                                   Bron: CBS

Nadere informatie

J.W. Schreurs
T 079  3 252 112, E w.schreurs@bouwendnederland